Koordinacijski Sastanak Za Borbu Protiv Trgovine Ljudima, Koji Organizira Međunarodna Organizacija Za Migracije IOM.

Dana 15. jula  2022 godine  predstavnica “Digniteta”, Aida Kajan je sudjelovala na Koordinacijskom sastanku za borbu protiv trgovine ljudima, koji je organizirala Međunarodna organizacija za migracije IOM.
 
 Sastanku su pored predstavnika nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH sudjelovali i rukovodioci Kordinaciinih timova za borbu protiv trgovine ljudima na svim nivoima vlasti na čelu sa sa Državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, gospodinom Samirom Rizvom.
 
Svi sudionici koordinacijskog sastanak predočili su svoje buduće planove i aktivnosti u cilju prevencije i spriječavnja trgovine ljudima.
 Poslije Koordinacijskog sastanka predstavnica je sudjelovala i Presskonferenciji – Ceremoniji zatvaranja INL projekta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima koji je u posljednje tri godine u BiH provodio IOM, a gdje su predstavljena ključna projektna dostignuća u periodu od 2019 -2022.
 
Prisutnima se obratila Šefica Misije IOM u BiH, gđa. Laura Lungarotti i Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima (MS BiH) gospodin Samir Rizvo.
 Ono što je VAŽNO naglasiti jeste da je na
Presskonferenciji predstavljen jedan od inovativnih digitalnih alata – “Mobilna aplikacija za procjenju ranjivosti i identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima”.
 
Na ovaj način svim građanima data je mogućnost da putem jednostavne aplikacije pod nazivom PROCJENA RANJIVOSTI koju mogu instalirati na svojim mobilnim uređajima doprinesu u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima.
 
 Aplikacija omogućava primjenu unutar online i offline mreže, jednostavna je za upotrebu i omogućava da se ukoliko se uoči potencijalna žrtva uradi njena procjena na licu mjesta, gdje kroz set pitanja i odgovora dobiju rezultate procijene i smjernice za dalje postupanje.
 Tim Udruženja “Dignitet” poziva sve građane na odgovornost i aktivnu promjenu navedene aplikacije koja će pomoći u prevenciji trgovinime ljudima.

Related Posts