Javni poziv za mlade

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u partnerstvu sa Vijeće mladih Grada Mostara provodi projekt pod nazivom “Misli, uči, odluči i poruči” kojim ima za cilj doprinijeti pozitivnom razvoju mladih sa područja Grada Mostara tako da se efikasno nose sa zahtjevima i izazovima svakodnevnog života to jeste razvojem psihosocijalnih kompetencija.

Kroz projekt, mladi Grada Mostara i okolnih područja će biti uključeni u interaktivne, inovativne, edukativne radionice koje će biti pripremljene kroz dva edukativna modula. Moduli će obrađivati sljedeće tematske cjeline:
MODUL 1
1.1. Obrazovanje o zdravim stilovima života
1.2. Razvoj svijesti o zdravom i aktivnom načinu života
1.3. Prevencija rizičnih ponašanja kod djece i mladih
1.4. Prevencija ovisnosti
1.5. Znanja o ljudskom tijelu
MODUL 2:
2.1. Ja volontiram, pomažem sebi ali i drugima
2.2. Radionica o izradi CV-a, pisanju motivacionog pisma
2.3. Osnaživanje za prvi poslovni intervju i javni nastup
2.4. Radioica “Zauzmi se za sebe”
Učesnici će biti u obavezi proći sve tematske module i sesije unutar njih. Sesije će se realizovati u drugoj polovini septembra.
Ukupno 30 mladih će proći kroz edukacije. A kroz selekcijski proces vrednovati će se motivacija učesnika.
Prijave su otvorene od danas, 12.8. do 3.9.2022. godine do 23:59.
#ReLOaD , #EU podržava projekat Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” pod nazivom „Misli, uči, odluči i poruči“, koji sprovode sa Vijeće mladih Grada Mostara.

Related Posts