Informacija za medije o projektu “MISLI, UČI, ODLUČI I PORUČI”

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u partnerstvu sa  Vijećem mladih Grada Mostara počinje implementaciju projekta pod nazivom „Misli, uči, odluči i poruči“. Projekat će biti realizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  Područje implementacije projekta je Grad Mostar.

Poštovana/i,

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u partnerstvu sa  Vijećem mladih Grada Mostara počinje implementaciju projekta pod nazivom „Misli, uči, odluči i poruči“. Projekat će biti realizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  Područje implementacije projekta je Grad Mostar.

Projekt je namijenjen mladima od 16. do 23. godine sa  područja Grada Mostara koji će kroz dva edukativna modula i 12 inovativnih interaktivnih radionica steći znanja i vještine za dalje proaktivno društveno korisno djelovanje. Mladi će prenositi stečena znanja svojim vršnjacima, omogućit će im se prilika da budu kreatori, inovatori i akteri  obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Mostaru.

Sve projektne aktivnosti imaju za cilj osnaživanje mladih osoba, kako bi zajedno ukazali na probleme sa kojima se suočavaju, kao i na važnosti učešća mladih osoba sa područja Grada Mostara u procesima donošenja odluka po principu “O nama sa nama”.  Vrijeme trajanja projekta je deset ( 10 ) mjeseci.

U nadi da ćete ovu vijest objaviti u Vašim medijima unaprijed Vam se zahvaljujem

Za sve dodatne informacije o projektu stojim Vam na raspolaganju.

Edisa Demić
Predsjednica  Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet”

Linija za pomoć: 061 422 447
Mobilni: 062 329 994

Web: www.dignitet.ba

Email: info@dignitet.ba

Adresa: Ćemalova 14, 88000 Mostar

Related Posts