Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava

Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet implementira projekat pod nazivom „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“ koji je podržan od strane Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja.

 
Cilj projekta je pružiti informacije i nova znanja, koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti roditelja, nastavnika i učenika (njenim oblicima, uzrocima, rizicima) sa posebnim fokusom na zaštitu djece putem interneta od strane brojnih predatora.
Dana 19.decembra 2022.godine održane su dvije radionice za nastavnike.
 

Related Posts