Zumreta Humo

Zumreta Humo

Socijalna radnica i psihoterapeutkinja. Osnivačica Udruženja.

Biografija

Magistar sam socijalnog rada, usmjerenje djeca i mladi u sukobu sa zakonom stečenom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu odsjek za socijalni rad, Medijatorica Udruženja medijatora BiH (Lista medijatora BiH redni broj 144.). psihoterapeutkinja porodične sistemske terapije.

Radno iskustvo sticala u Udruženju “Žena BiH” Mostar, Fondaciji BH Inicijativa žena (BHWI), SOS Dječija sela BiH, Porodični centar Mostar, Projekat jačanja porodice i Ustanovi „Centar za socijalni rad Grada Mostara“ Mostar.

Od završenih edukacija bih navela „Najbolji interes djeteta“ u organizaiji Mreže nevladinih organizacija „Snažniji glas za djecu“; „Terapija za parove”, voditeljica Maja Danon, porodični sistemski terapeut i EFT terapeut; Trening za hranitelje u organizaciji SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini; »Visokokonfliktni razvodi« voditeljica Gordana Buljan Flander u organizaciji BHIDAPA; Trening za pomagače i pomagačice žrtvama i preživjelima nasilja u organizaciji MEDICA Zenica; Trening za trenere pomagača i pomagačica žrtvama i preživjelima nasilja u organizaciji MEDICA Zenica i dr.

Pored navedenog učestvovala u vođenju radionica; učestvovala na konferencijama, objavila radove, i sl.