Irma Gorančić Šunje

Irma Gorančić Šunje

Magistrica psihologije i psihodramska psihoterapeutkinja

Biografija

Magistrica psihologije i psihodramska psihoterapeutkinja pod supervizijom u okviru Regionalne asocijacije za integrativnu primjenu psihodrame i psihoterapije (RAIP). Prvo radno iskustvo stiče kroz priravnički staž u Osnovnoj školi „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“ u Mostaru. Nakon završenih magistarskih studija u periodu od 2015. do 2018. godine radi kao voditeljica produženog boravka za djecu u Osnovnoj školi „Mujaga Komadina“ u Mostaru.  Od 2018. do 2019. godine radi kao psihologinja i dječija animatorica u Kutku za djecu u izbjegličko-prihvatnom centru „Salakovac“ za međunarodnu nevladinu organizaciju World Vision gdje radi sa djecom koja su svjedočila užasima rata i putovanjima koja su prošla, kako bi sa stigli do mjesta gdje će se osjećati sigurno i zaštićeno sa svojim porodicama. Od 2019. godine do danas radi kao psihologinja u humanitarnoj nevladinoj organizaciji SOS Dječija sela BiH, Porodični centar Mostar na Projektu jačanja porodica. Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu sa djecom i roditeljima. Posjeduje višegodišnje iskustvo u statističkoj obradi i interpretaciji podataka psiholoških i drugih istraživanja.

Učestovala je u brojnim edukacijama, kongresima i konferencijama koji su vezani za struku. Trenutno pohađa modul iz Art terapije i sociopsihodrame koji se održava u okviru Regionalne asocijacije za integrativnu primjenu psihodrame i psihoterapije (RAIP).

U posljednje vrijeme bavi se vođenjem online psihodramskih grupa podrške i radionica za trudnice, porodilje i „mlade“ mame za žene – majke iz regiona, koje su dio otvorenih grupa i radionica pod nazivom „Prizori ljudi“ i održavaju se širom planete od septembra prošle godine, kao inicijativa učenice (Monice Zuretti) osnivača psihodrame Jacoba L. Morena.