Hana Omerika

Hana Omerika

Aktivistica

Biografija

Rođena 2. septembra 2001. godine u Mostaru. Završila OŠ “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo”. Diplomantica je Karađoz-begove medrese. Trenutno studira na Univerzitetu “Dzemal Bijedić” u Mostaru na Fakultetu humanističkih nauka, Odsjek za engleski jezik i književnost. Aktivistica je i koordinatorica Info-servisa za mlade Jug.

Dobitnica je dekanove nagrade za akademsku 2020/2021. godinu.  Završila je kurs tradicionalnog turskog streličarstva pri Institutu Yunus Emre u Mostaru. Volontira i učesnica je niza radionica i seminara. Trenutno pohađa kurs digitalnog marketinga u Kulturnom centru “Kralj Fahd”. Pored engleskog govori i turski jezik.